Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact

Anunturi Diverse

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 10 May 2023
INTECO HOLDING executa platforme betonate, parcari, lucrari de constructii si drumuri, poduri, constructii civile, instalatii electrice, instalatii sanitare, alimentare cu apa, canalizare, executii linii tramvai, statii de tratare a apelor uzate sau intretinere drumuri. De asemenea, realizeaza si comer - cia lizeaza materiale pentru drumuri: mixtura asfaltica, betoane, emulsii bituminoase si mastic bituminos. Informatii la nr de telefon 0721.207.900

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 05 May 2023
S.C. CRC EBY FOOD S.R.L., avand C.U.I.: 37798247 din Jud. Maramures Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal S.C. CRC EBY FOOD S.R.L. - J24/212/2022, C.U.I.: 37798247 - in insolventa, in insolvency, en procedure collective NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENTA Nr. 270 din 05.05.2023 1. Date privind dosarul: 2471/100/2022, Tribunalul Maramures, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecator sindic: Ardelean - Waltner Ileana Daniela 2. Arhiva/registratura instantei: Mun. Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramures, numar de telefon: 0262218235, programul arhivei/registraturii instantei: luni-vineri 0800-1200. 3. Debitor: S.C. CRC EBY FOOD S.R.L. - in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social in Mun. Baia Mare, str. Universitatii, nr. 36A, judetul Maramures, inregistrata sub J24/212/2022 la O.R.C. Maramures, C.U.I.: 37798247 4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Ardeleanu Radu-Cristian, C.I.F.: 27926209, cu sediul profesional in Mun. Baia Mare, str. Moldovei, nr. 9, ap. 3, jud. Maramures, nr. de inregistrare RFO I-1377 al U.N.P.I.R., tel.: 0723353483, e-mail: cii.ardeleanu@gmail.com, reprezentat prin practician in insolventa av. Ardeleanu Radu-Cristian, conform Sentintei Civile nr. 438/06.04.2023, pronuntata de Tribunalul Maramures, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr. 2471/100/2022, in temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, notifica: 5. Deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei S.C. CRC EBY FOOD S.R.L. 6.1. Debitoarea are obligatia ca in termen de 10 zile de la pronuntarea hotararii sa depuna la dosarul cauzei documentele prevazute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. 6.2. Creditorii debitoarei trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei in conditiile urmatoare: 6.2.1. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este 22.05.2023. In temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele detinute impotriva debitoarei. 6.2.2. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii: Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este 12.06.2023. Termenul limita pentru depunerea eventualelor contestatii in termen de 7 zile de la data publicarii tabelului preliminar in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor este 07.07.2023. Adunarea creditorilor va avea loc in data de 19.06.2023, ora 1200, in Mun. Baia Mare, str. Moldovei, nr. 9, ap. 3, judetul Maramures, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Confirmarea administratorului judiciar; 2. Desemnarea unui comitet al creditorilor; 3. Acordarea unui onorariu lunar de 1.000 de lei dar nu mai mult de 5.000 de lei onorariu fix pentru intreaga procedura si un onorariu de succes de maxim 5% din sumele distribuite creditorilor, la care se vor adauga cheltuielile efectuate pe baza de documente justificative. Termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuarii procedurii la 13.09.2023. 7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifica Oficiului Registrului Comertului pentru efectuarea mentiunii. Informatii suplimentare: - In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la tribunal "Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar" cu respectarea dispozitiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. - Cererea de inscriere a creantei in tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, in copii certificate. - Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat in mod direct acestuia, prin posta. - Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. - Cererea va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru, in suma de 200 lei. Restrictii pentru creditori art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa: "De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale." Administrator judiciar Cabinet Individual de Insolventa Ardeleanu Radu- Cristian.

Opozitie la constatarea ca dobandit a dreptului de proprietate. Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
Toti cei interesati a face opozitie la constatarea ca dobandit a dreptului de proprietate prin uzucapiune de catre Arisanu Ioan, asupra imobilului inscris in CF 107270 Moieciu, top 7242/1 faneata de 6.734 mp, CF 102737 Moieciu, top 7072 faneata de 4.684 mp, sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data de 29.06.2023, ora 11,00, Dosar nr. 93/338/2023, C15. Toti cei interesati a face opozitie la constatarea ca dobandit a dreptului de proprietate prin uzucapiune de catre Iacob Maria Camelia, asupra imobilului inscris in CF 106412 Rasnov, top 4323/1/132 curti constructii si casa de locuit, sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data de 29.06.2023, ora 11,00, Dosar nr. 4270/338/2022, C15. Toti cei interesati a face opozitie la constatarea ca dobandit a dreptului de proprietate prin uzucapiune de catre Motca Valentin si Motca Ana, asupra imobilului inscris in CF 100880 Holbav, top 1499 faneata de 4.007 mp, sunt invitati la Judecatoria Zarnesti in data de 08.06.2023, ora 11,30, Dosar nr. 4155/338/2022, C15.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA GRIGORIE FLORIN in calitate de lichidator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII TBI CREATIVE NETWORK PREMIUM SRL cu sediul in Arad, Str. Dorobantilor, nr.2, jud ARAD, O.R.C. J02/2012/2018, C.U.I. RO 40220226, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014. Prin incheierea civila nr.110, din data de 03.05.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul1454/108/2023. Termenul limitã pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 07.06.2023 Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 21.06.2023. Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE .Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA GRIGORIE FLORIN in calitate de lichidator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII
INGRIGJIRI LA DOMICILIU IONUT MURESAN SRL cu sediul in Arad, str. ANDREI SAGUNA nr. 6A, jud Arad, O.R.C. J02/137/2018, C.U.I. RO 38789034, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014. Prin incheierea civila nr. 100, din data de19.04.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 1253/108/2023. Termenul limitã pentru inregistrarea cererii de admitere a creanteloreste data de 03.06.2023 Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 23.06.2023 Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE. Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
SAMUEL& DAVID AUTO SRL SRL cu sediul in Santana, Str. Bistritei, nr. 56, jud ARAD, O.R.C. J 02/1364/2017, C.U.I. RO 37935859, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura simplificata a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014. Prin incheierea civila nr. 112 din data de 03.05.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 1347/108/2023. Termenul limitã pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 16.062023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de26.06.2023. Informatii suplimentare la tel. 0722.654.664, fax: 0257.256.250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE. Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 May 2023
SAMUEL&DAVID AUTO SRL SRL cu sediul in Santana, Str. Bistritei, nr. 56, jud ARAD, O.R.C. J 02/1364/2017, C.U.I. RO 37935859, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura generala a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014. Prin incheierea civila nr. 112 din data de 03.05.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 1347/108/2023. Termenul limitã pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 16.062023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de26.06.2023. Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE. Lazar, nr.16, ap.2, jud. Arad.

ANGAJARE ILFOV- LUCRATOR BUCATARIE. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
Subsemnatii Chiritescu Ivan- Valentin si Chiritescu Gheorghe anuntam ca in dosarul in dosarul nr. 935/313/2023 al Judecatoriei Strehaia s-a deschis procedura de declarare a mortii tatalui nostru Chiritescu Alexandru,nascut la data de 2 septembrie 1947 in comuna Stangaceaua, judetul Mehedinti, cu ultimul domiciliu in comuna Stangaceaua judetul Mehedinti, disparut de la domiciliu in 2013. Rugam pe toti cei care pot sa comunice date si informatii despre persoana disparuta sa o faca la numarul de telefon +40 771 449 804.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
Vand societate la pret amiabil cu patrimoniu compus din 5 ha intravilan, IF, oras Magurele, fost CAP, D120 in drum asfaltat, retea electrica, canal, gaze, alei int. constructii. Pretabil constructii; 0723.153.176/ 0726.213.275

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
Traducator turca-romana, urgent pentru traduceri on-line, preferabil nativ turc sau cu studii in Turcia, fara autorizatie. Tel: 0785212000.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 03 May 2023
CNCF CFR SA - SRCF lasi prin VIO - TOP SRL cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str.
Aromei, nr. 26-28, et. 5, ap. 16, titular al proiectului "Modernizare TN km 16+398 Linia CF 515 Dornesti — Nisipitu intre statiile Radauti — Galanesti cu DN 2H", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in mun. Radauti, com. Galanesti, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, jud. Suceava.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. IA, in zilele de luni - joi, intre orele 8 15 si vineri, intre orele 8 13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 02 May 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul in judet Constanta, oras Navodari, b-dul Navodari nr. 215, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Instalarea a doua reactoare noi - instalatie HDV", amplasat in oras Navodari, b-dul Navodari nr. 215, nr. cadastral 430/32; C.F. nr. 100475, judet Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, si la ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul in judet Constanta, oras Navodari, b-dul Navodari nr. 215, in zilele de luni-vineri, intre orele 09.00-13.00. Observatiile publicului se primesc, zilnic, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 02 May 2023
CABINETINDIVIDUAL DE INSOLVENTA GRIGORIE FLORIN in calitate de administrator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII- INGRIGJIRI LA DOMICILIU IONUT MURESAN SRL cu sediu lin Arad, str. ANDREI SAGUNA nr. 6A, jud Arad, O.R.C. J02 /137 /2018, C.U.I. RO 38789034, ca fata de aceasta societate a fost deschisa procedura generala a insolventei prev. de Legea nr. 85/2014. Prin incheierea civila nr. 100, din data de 19.04.2023, de catre Tribunalul Arad, sectia Civila in dosarul 1253/108/2023. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor este data de 03.06.2023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este data de 23.06.2023. Informatii suplimentare la tel. 0722654664, fax 0257-256250 sau la sediul profesional al administratorului judiciar situat in Arad, str. GHE. Lazar, nr. 16, ap.2, jud. Arad.
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Adevarul
Judecatoria Tg-Mures, dos.nr.15049/320/2022. CITATIE emisa la data de 24 Mai 2023. Destinatar; NAGY JANOS,com Gheorghe Doja,sat. SATU NOU nr.78, jud. Mures. Sunteti chemat in aceasta instanta Sala 29,... [Continuare Citatie]
Se citeaza paratul Restaurant Casa Vikingilor, cu domiciliul cunoscut in Cluj-Napoca, Str. Bogdan Petriceicu Hasde, Nr. 70, Jud. Cluj la Judecatoria Cluj-Napoca in dosar 13038/211/2022, termen 28.06.2... [Continuare Citatie]
Se citeaza paratul Mincu Nicoleta Mariana, cu domiciliul cunoscut in Halmangiu, str. Halmangiu, nr 2, Jud. Arad la Judecatoria Gura Hont in dosar nr. 1700/238/2022, termen 30.05.2023, ora 11:30, Comp... [Continuare Citatie]
Numitul Ilie Ionel, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Climesti, com.Faurei, Jud. Neamt, este citat la Judecatoria Braila pe data de Miercuri, 28.06.2023, ora 09.00, in calitate de parat dosarul civ... [Continuare Citatie]
PaRaTUL Muresan Vasile este citat la Judecatoria Turda in data de 23.05.2023, ora 09.30, in dosar civil nr. 6637/328/2022... [Continuare Citatie]
SE citeaza paratul Berghean Nicolae lui Nicolae pentru termenul de judecata din 26.09.2023 ora 10:00 in dosarul 2182/191/2022 avand ca obiect uzucapiune in contradictoriu cu reclamantul Oniga Rosianu ... [Continuare Citatie]
PaRaTA GIERSCH OLIMPIA este citata in D. 21353/303/2022 pe rolul Judecatoriei Sector 6 cu termen la 13.06.2023, in actiunea de partaj formulata de reclamantii WÜRTZ PETRE-ROBERTO si W&Uum... [Continuare Citatie]
Administratorul statutar al debitorului SC Pastravul Eselnita SRL, d-na Radulescu Carla Simona, cu ultimul domiciliu cunoscut in Romania, este citata la Tribunalul Dolj, Sectia a II -a Civila, camera ... [Continuare Citatie]
Debitorul SC Pastravul Eselnita SRL,, cu sediul social in Craiova, bd. Decebal, nr. 93, bl. U2, sc. 1, jud. Dolj, este citat la Tribunalul Dolj, Sectia a II -a Civila, camera CC4, in data de 30 mai 20... [Continuare Citatie]
TOTI SUCCESIBILII CU NUMELE ȘI DOMICILIILE NECUNOSCUTE, sunt citati pentru a participa la dezbaterea succesiunii defunctei CONSTANTINESCU PETRUTA, decedata la data de 02.09.2022, fost cu ultim domic... [Continuare Citatie]
In temeiul art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938 si a Deciziei nr 86/10.125.2007 pronuntata de ICCJ se instiinteaza orice persoana interesata ca reclamantii posesori Mirut Sorin si Mirut Luminita am... [Continuare Citatie]
LICHIDATORUL judiciar al DAVI COMFIRE SRL organizeaza vineri 19.05. 2023 ora 14:00, licitatie publica cu strigare conform Legii nr.85/2014 pentru vanzarea de echipamente tehnologice, aparate si in... [Continuare Citatie]
BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS I.P.U. R.L., in calitate de lichidator judiciar al S.C. HOMSTRADE S.R.L., C.U.I. 37072014, NOTIFICA Deschiderea procedurii generale de faliment impotriva debitorului S.C... [Continuare Citatie]
C.I.I. MOLDOVAN ANA CORINA (Oradea, str. Gh. Doja, nr.24, ap.2) notifica deschi- derea procedurii de faliment a LA&TU MOBILA SRL, CIF 36324768, J5/1399/2016 (dosar 1620/111/2023) cu termen lim... [Continuare Citatie]
Paratul VASILIU MIHAI domiciliat in Tg.Jiu, str. Ale.Plopilor, bl.8,ap.4, jud.Gorj este citat la Judecatoria Husi in data de 20.06.2023,ora 11:30 in dosarul nr.21103/244/2022 ce are ca obiect partaj... [Continuare Citatie]
RECLAMANTA Kredyt Inkaso Investments RO SA cheama in judecata pe paratul Litoiu Ionut, cu ultimul domiciliu cunoscut in Str. Crinului, Roseti, Jud. Calarasi, pentru solutionarea litigiului avand... [Continuare Citatie]
NUMITA Pasu Paraschiva cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Cristian, este citata pentru data de 25.09.2023, ora 10, la Judecatoria Sibiu, Sala A in dosarul civil 6904/306/2021 in calitate de pa... [Continuare Citatie]
Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL, lichidator judiciar al Verta Tel SRL societate in faliment, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor din patrimoniul societatii. Licitati... [Continuare Citatie]
Paratul JELASSI HAMDI este citat pentru data de 11.10.2023 in fata Judecatoriei Carei in dosar nr. 592/218/2022 avand ca obiect inscriere act de nastere minor... [Continuare Citatie]
Cibotariu Ileana Irina, este chemata in data de 07.06.2023, ora 12.30 la Judecatoria Iasi, C11M, sala 4, et. 1, in calitate de parat in ds. 26121/245/2022, obiect divort, reclamant Cibotariu Constanti... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


29 May 2023
#boycotAustria