Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Diverse

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
Subscrisa Briothermxps SRL, identificata cu sediul in Loc Stefanestii de Jos, Soseaua de Centura, nr. 6, Ilfov, in conformitate cu alin. 23, pct.1, lit. a si lit. b din Legea 102/13.04.2023, beneficiara a Autorizatiei de construire nr. 309 din 15.09.2023, emisa de Primaria Branesti, pentru executarea lucrarilor de construire pentru Locuinta P+M, imprejmuire si utilitati, imobil intravilan situat in Str. Soarelui, nr. 204D, sat Branesti, com. Branesti, Jud. Ilfov, anunta ca la data de 02.10.2023, ora 08.00, vor incepe lucrarile de construire. Organizarea de santier pentru executarea lucrarilor de construire va fi amenajata in interiorul proprietatii fara afectarea domeniului public. Lucrarile se vor executa in conformitate cu proiectul intocmit de proiectantul autorizat, fara afectarea domeniului public sau al vecinilor perimetrali.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 25 Sep 2023
CII Costache Beatrice Ploiesti, str. Poienitei, nr. 20, et. 1, judet Prahova, tel 0344/100436, in calitate de lichidator ju di c iar c o nfo r m s entintei nr. 249/20.09.2023, Tribunalul Buzau, dosar nr. 1674/114/2022, notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului I.I. Mihai I. Anisoara, sat Ramnicelu, com. Ramnicelu, nr. 572, jud. Buzau, CUI 32331231, F10/896/2013. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantei este 06.11.2023. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor este 17.11.2023. Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat al creantelor este 28.11.2023

Anun Public Comuna Buzoe Sediul Satul Vulpe

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNŢ PUBLIC 2
Comuna Buzoești, având sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, titular al planului ”Amenajament pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Comuna Buzoești, județul Argeș”, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, de luni până joi, între orele 900-1100.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Anun Public Comuna Buzoe Sediul Satul Vulpe

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 22 Sep 2023
ANUNŢ PUBLIC 1
Comuna Buzoești, având sediul în satul Vulpești, comuna Buzoești, județul Argeș, titular al planului ”Amenajament pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Comuna Buzoești, județul Argeș”, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, județul Argeș, de luni până joi, între orele 900-1100.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Infiintare partid

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 20 Sep 2023
In data de 12.04.2023 s-au depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru dosarul 11612/3/2023 - infiintarea partidului Sanatate Educatie Natura Sustenabilitate (SENS), partid asumat centru-verde, care lucreaza pentru o societate moderna, in care fiecare om sau comunitate isi pot dezvolta potentialul.

Comunicat Presa Anun Finalizare Proiect

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 15 Sep 2023
COMUNICAT DE PRESA

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT
“A ÎNVĂȚA FĂCÂND!”

Asociația DILIGENT, CUI 43909790, în parteneriat cu Asociația Împreună Constrium Destine, CUI 43305718 a implementat în perioada 01.11.2022-31.07.2023 proiectul “A ÎNVĂȚA FĂCÂND”, finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021, APEL #1-RO2020/ACF_A1_GM_28.
Bugetul proiectului și valoare eligibilă aprobată a fost de 49.983,00 euro, finanţarea 100% nerambursabilă.

Obiectivul proiectului
OBIECTIVUL GENERAL a fost promovarea educației prin eco-gesturi pentru a forma o atitudine responsabilă față de mediu, de natura, eco-gesturi destinate să scadă consumul nejustificat și să limiteze gestionarea inadecvată a deșeurilor.
Beneficiarii finali ai proiectului au fost 30 de tineri cu vârste cuprinse între 14-19 ani din localitatea Miroslava, județul Iași și 10 membrii voluntari ai Asociației DILIGENT.
Beneficiari intermediari au fost: Liceul tehnologic M. Kogălniceanu din Miroslava, parinti/tutori, autoritatile locale, comunitatea locala, alți copii și tineri din comunitate.

Proiectul s-a finalizat in data de 31.07.2023, avand ca rezultate:
- 30 de tineri formați în spirit civic,
- O comunitate mai sensibilă la probleme de mediu,
- Campanii de informare și conștientizare atât în on line cât și offline.

NICUȚĂ ION - 0740019186

Anun Prealabil Privind Area Public Documentelor

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 12 Sep 2023
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Constanța
Denumire UAT: CIOBANU, Sectoarele cadastrale: 3, 11, 17

OCPI Constanța anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 11, 17 din UAT CIOBANU, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
UAT CIOBANU
Data de început a afișării: 19.09.2023
Data de sfârșit a afișării: 20.11.2023
Adresa locului afișării publice: Strada Eroilor, nr.40A, comuna CIOBANU
Repere pentru identificarea locației: INCINTA PRIMĂRIEI COMUNEI CIOBANU
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Nicodim Cristian Nicodim Elena Mirabela

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 07 Sep 2023
NICODIM CRISTIAN și NICODIM ELENA MIRABELA, titular al planului “P.U.D. OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU CLĂDIRE DE BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE”, cu amplasamentul în Strada G-ral Alexandru Cernat, nr. 57, Municipiul Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, în vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Dr.Petru Groza nr.8, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 și vineri între orele 8.30-13.30. Observațiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galați în termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 06 Sep 2023
TCE DURAU SA ("Societatea") Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti 172-176, corp A2, et. 2, sector 1 Inreg. ORC: J40/11878/2018 CUI 2003488 Nr. 119/06.09.2023 CONVOCARE In conformitate, cu prevederile Legii 31/1990, republicata, privind societatile si ale actului constitutiv al Societatii, administratorul unic al societatii TCE DURAU SA, CUI 2003488, CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in data de 11.10.2023, ora 10.00, la punctul de lucru din Piatra Neamt, str. Gral Nicolae Dascalescu nr. 287, pentru toti actionarii inregistrati in Registrului Actionarilor la data de 06.10.2023, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea reinnoirii mandatului cenzorilor TCE DURAU SA: Dimitriu Maria, Vasnic Elena, David Adriana si al cenzorului supleant, Tirsu Elena, pentru o perioada de 3 ani, de la data de 15.09.2023, pana la data de 15.09.2026. 2. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator unic al TCE DURAU SA al domnului Chiriac George, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 27.11.2023 pana la data de 27.11.2027. Informatiile cu privire la localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru reinnoirea mandatului de cenzor, cenzor supleant si administrator unic se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, conform prevederilor Lg. 31/1190, republicata, privind societatile. Daca prima A.G.O.A. nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului, cea de a doua A.G.O.A. va avea loc a doua zi, respectiv la data de 12.10.2023, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. ADMINISTRATOR UNIC, CHIRIAC GEORGE

Modificare Prin Extinderea Magazinului

Valabil in:
Diverse Timis
     Publicat in: 06 Sep 2023
AC 554 07.08.2023 Modificare AC nr 526 din 04.07.2022 prin extinderea magazinului Profi existent cu spatiul comercial alaturat cf 401610-C1-U3, reamenajari, recompartimentari interioare, amplasare reclame, reclame luminoase, elemente de decor pe fatade

Ministerul Mediului Apelor Durilor Agen

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 04 Sep 2023
Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ
Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A

DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ ÎN CADRUL STAȚIEI DE TRANSFORMARE 110/20/6 KV BĂRBĂTEȘTI , SAT VIERȘANI , COMUNA JUPÂNEȘTI , JUDEȚUL GORJ ȘI RACORDAREA ACESTEIA LA
REȚEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUȚIE – ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI
ENERGETICE ȘI REDUCERII EMISIILOR DE DIOXID DE CARBON PRIN COMPENSAREA CONSUMULUI PROPRIU TEHNOLOGIC , propus a fi amplasat în comuna Jupânești , sat Vierșani , jud Gorj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 ,judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 08 – 14 .
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Adevarul
Se citeaza la Judecatoria Arad in data de 15.11.2023, ora 10,00, sala 146 parata Degenhardt Dorina Elena, in dos. nr. 361/55.2023 avand ca obiect partaj succesoral... [Continuare Citatie]
Se citeaza Munteanu Lacramioara Dorina, cu domiciliul necunoscut, in dosarul nr. 2955/205/2021, la Judecatoria Campulung, cu termen 12.10.2023, ora 08.30, cu obiect partaj judiciar iesire din indiviz... [Continuare Citatie]
Judecatoria Chisineu-Cris, sediu: Chisineu-Cris, str. Garii nr. 24, judetul Arad, tel. 0257.350.692, fax: 0257.350.231, operator 3210/2501, dosar nr. 1465/210/2023, emisa la 13.09.2023. Somatie. In do... [Continuare Citatie]
Somatie. Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca reclamanta Florea Valeria, domiciliata in com. Chichis, sat Bacel nr. 127, jud. Covasna, solicita dobandirea prin uzuca... [Continuare Citatie]
CABINETINDIVIDUAL DE INSOLVENTA GRIGORIE FLORIN incalitate de lichidator judiciar ANUNTA TOTI CREDITORII MAXPRINT SERVICES SRL cu sediul social ... [Continuare Citatie]
Citatie emisa la data de 28 august 2023. Hoanta Aniela-Maria cu domiciliul in Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 81, bl. S20, sc. B, ap. 5, judetul Valcea, va instiitam ca sunteti citata sa va... [Continuare Citatie]
Vladoi Silvia este citata la Judecatoria Constanta pentru termenul din 13 decembrie 2023, ora 10.00, in dos. civ. nr. 13124/212/2023, reclamant Fotache Georgiana, obiect actiune in constatare.... [Continuare Citatie]
Prin cererea inregistrata sub dosar nr.2111/246/2023, petenta Jurj Floarea, cu domiciliul in com.Ghioroc, nr. 340, jud. Arad, solicita inscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune a... [Continuare Citatie]
Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de petentii OANA ELVIRA si OANA GABRIEL, asupra suprafetei de 8441 mp din imobilul inscris in CF 191 Holbav, nr. t... [Continuare Citatie]
TOTI SUCCESIBILII DEFUNCTEI PALIMARU SOFIA DECEDATA LA 27.11.2019 SUNT CITATI PENTRU SUCCESIUNE LA BIN BUZEA IN 04.10.2023 TEL 0268320262... [Continuare Citatie]
Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de petentii OANA ELVIRA si OANA GABRIEL, asupra suprafetei de 8441 mp din imobilul inscris in CF 191 Holbav, nr. t... [Continuare Citatie]
Casa de Insolventa Matei si Paulus SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei ALESPO INVEST SRL CUI 24763034, J08/3027/2008 prin Incheierea de sedinta din 17.08.2... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


27 Sep 2023