Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact

Anunturi Anunt de Mediu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
COMUNA AGHIREȘU, cu sediul in Com. Aghiresu, Sat Aghiresu-Fabrici, nr. 86, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA AGHIREȘU DIN COMUNA AGHIREȘU, JUDETUL CLUJ" propus a fi realizat in intravilanul loc. Aghiresu, com. Aghiresu, judetul Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la sediul Primariei Aghiresu, Sat Aghiresu- Fabrici, nr. 86, judetul Cluj, in zilele de luni- vineri, intre orele 9:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj in zilele de luni-vineri intre orele 9:00- 13.00.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
SC Tehnocomputer S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Preciziei nr.3W, et.1, biroul11, sector 6, J40/2561/1995, CUI 7166842, prin cererea depusa la APM Arges a solicitat autorizatie de mediu pentru activitatile: Colectarea deseurilor nepericuloase - CAEN 3811, Recuperarea materialelor reciclabile sortate - CAEN 3832, Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor - CAEN 4677, desfasurate in jud. Arges, comuna Maracineni, sat Argeselu, tarlaua 23. Informatii referitoare la prezentele activitati, precum si eventualele sugestii si contestatii se pot obtine, respectiv depune, in scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr. 50A, tel. 0248-213099, in termen de 15 zile lucratoare de la publicarea (afisarea) anuntului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
S.C APA- CANAL ILFOV S.A., titular al proiectului "Executia a doua foraje alimentare cu apa in U.A.T. Snagov"anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul"Executia a doua foraje alimentare cu apa in U.A.T. Snagov", propus a fi amplasat in judetul Ilfov, comuna Snagov.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30 si vineri 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
S.C APA-CANAL ILFOV S.A., titular al proiectului "RealizareGospodarie de apa, foraje, aductiunesidistributieapaincomunaPeris, sat Burias"anuntap ublicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentruproiectul "Realizare Gospodarie de apa, foraje, aductiune si distributie apa incomuna Peris, sat Burias", propus a fi amplasat in judetul Ilfov, comuna Peris, sat Burias.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30 si vineri 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Titularul proiectului CIULEANU STERE anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "IMPREJMUIRE TEREN AMENAJARE BAZA SPORTIVA, PARCARI, CIRCULATII, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN SI BRANSAMENTE UTILITATI, propus a fi amplasat in adresa proiectului JUD. ILFOV, COMUNA DOBROIESTI, SAT DOBROIESTI, tarla 27, parcelea 640 (53299) tarla 27, parcela 641 (55542), tarla 27, parcela 642 (57210) . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 0900-1300 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Ilfov.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Dec 2022
Trattoria Piccolo SRL anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea restaurant , cod CAEN 5610, desfasurata la punctul de lucru din Bucuresti, sector 4, str Pridvorului , nr 24.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
"SC SOLARIS GREEN PLANET ONE SRL, prin Chis Catalin, cu sediul in localitatea Voluntari, sos. Nicolae lancu, nr. 75A, Vila XI. judeful Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere à acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CENTRAL ELECTRICA FOTOVOLTAICÀ SI iMPREJMUIRE" propus a fi amplasat in intravilanul orasului Pancota, identificat prin CF 302450, CF 302451 si CF 302452 Pancota, judetul Arad. Informatule privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Spiaiul Mures, FN. jud Arad gi la sediul titularului in localitatea Voinniari, sos. Nicolae Juncu, nr. 75A, Vila XI, juitorul Iifov, in zilele de iuni - vineri, intre orele 9-14. Observatiile Duhlicului transmise electronic se primes zinic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad."

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
"S.C. SOLARIS PARK ONE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Construire centrala electrica fotovoitaica", propus a fi in judetul Arad, orasul Nadlac, CF nr. 318934, 318935-Nadlac, conform Certificatului de urbanism nr.45 din 30.05.2022, eliberat de Primária orasului Nadlac. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului, S.C. SOLARIS PARK ONE SRL, cu sediul in orasul Bucuresti, str. Braului, nr. 18-18A, et.1, camera 1, in zilele de luni - vineri, intre orele 8;00- 13;30. Observatile publicului se primes zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad"

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
"S.C. SOLARIS PARK ONE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitari de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Construire centrala electric fotovoltaica", propus a fi in judetul Arad, orasul Nadlac. CF nr. 318936-Nadlac conform Certificatului de urbanism nr.44 din 30.05.2022, eliberat de Primaria orasul Nadlac. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului, S.C. SOLARIS PARK ONE SRL cu sediul in orasul Bucuresti, str. Braului, nr. 18-18A, et.1, camera 1, in zilele de luni vineri, intre orele 8:00-13:30. Observatile publicului se primese zilnic la sediul APM Ara‹ din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad"

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.)


S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Executia a doua foraje alimentare cu apa in U.A.T. Snagov", propus a fi amplasat in judetul Ilfov, comuna Snagov.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 si la sediul titularului din Calea Bucurestilor, nr. 222C, Otopeni, Ilfov.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunt public privinddepunereasolicitarii de emitere a acordului de mediu
(S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.)


S.C. Apa- Canal Ilfov S.A. anuntapubliculinteresatasupradepuneriisolicitarii de emitere a acordului de mediupentruproiectul "RealizareGospodarie de apa, foraje, aductiunesidistributieapa in comuna Peris, sat Burias", propus a fi amplasat in judetul Ilfov, comuna Peris, sat Burias.

Informatiileprivindproiectulpropus pot fi consultate la sediul APM Ilfov: Bucuresti, sector 6, AleeaLaculMorii, nr.1si la sediultitularului din CaleaBucurestilor, nr. 222C, Otopeni, Ilfov.

Observatiilepublicului se primesczilnic la sediulAPM Ilfov

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
SC SZP INVEST SRL CU SEDIUL SOCIAL IN AMIRAL HORIA MACELARIU NR 59 , SECTOR 1 BUCURESTI, INREGISTRATA LA O.N.R.C. - CUI RO12911080, INFORMEAZA PE CEI INTERESATI CA S-A DEPUS SOLICITAREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATE RESTAURANT DESFASURATA IN STRADA NICOLAE CARAMFIL 89 , SECTOR 1 , BUCURESTI. INFORMATII SE POT SOLICITA LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI DIN SECTORUL 6, ALEEA LACUL MORII NR 1(BARAJUL LACUL MORII - IN SPATELE BENZINARIEI LUCKOIL), INTRE ORELE 9:00-12:00, DE LUNI PANA VINERI.PROPUNERI SAU CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SEDIUL A.P.M. BUCURESTI IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT.

Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
S.C. START S.A., titular al proiectului CONSTRUIRE DOUA CORPURI DE CLADIRE P, (HALA DEPOZITARE SI HALA RECEPTIE SI EXPEDIERE MARFURI), AMENAJARI INCINTA, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE DOUA CORPURI DE CLADIRE P, (HALA DEPOZITARE SI HALA RECEPTIE SI EXPEDIERE MARFURI), AMENAJARI INCINTA, REFACERE IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in STRADA ARDEALULUI NR.7, CF.NR.103088, ORAS OTOPENI, JUDET ILFOV. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http: //apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Petrom Titular Proiectului Demolare Platforma

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda-6011" propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF nr.105978- Orțișoara, nr.top.105978, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare platforma tehnologica. Abandonare
sonda.6011", propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF nr.105978- Orțișoara,
nr.top.105978, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Anun Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei-997.Carei", amplasat in Carei (x=686823.23; y=308524.02), jud.Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in Bucuresti, sect.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare.

Anunt Public Judetul Cluj Seralex Titular

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ANUNT PUBLIC JUDETUL CLUJ. SC SERALEX SRL, titular al activitatilor: "Demontarea(dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor- COD CAEN 3831. Recuperarea materialelor reciclabile sortate- COD CAEN 3832. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor- COD CAEN 4677 SI 5157. Colectarea deseurilor nepericuloase- COD CAEN 3811. Colectarea deseurilor periculoase- COD CAEN 3812. Transporturi rutiere de marfuri- COD CAEN 4941 SI 6024. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile- COD CAEN 3710. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile- COD CAEN 3720. Colectarea si tratarea altor reziduuri- COD CAEN 9002", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere (prelungire) a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, DEJ, str. BISTRITEI, nr. 12 E, judetul CLUJ. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM CLUJ, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Conformitate Privind Protectia Mediului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC ICE EVENTS SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul `Fabrica de Gheata` din localitatea GILAU str. SUCEAG nr. 315 C jud. CLUJ Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni - joi:9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
Anunt public privind:depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrari de abandonare aferente sondei.1117-Satchinez, propus a fi amplasat in:localitatea Satchinez, CF.nr.402670-Satchinez, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis, municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis și la punctul de lucru al titularului din:localitatea Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de:luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

Anunt Public Dunca Construct Avand Sediul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
ANUNT PUBLIC 3-S.C. DUNCA CONSTRUCT S.R.L. avand sediul in jud.Bihor, mun.Oradea, str.Lacul Rosu nr.10, bloc AN97, ap.14, titular al documentatiei PUZ:CONSTRUIRE SHOWROOM, HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII, IMPREJMUIRE, PORTI DE ACCES, PLATFORMA BETONATA, din:localitatea Ciorogarla, sos.Bucuresti FN, T20, P20/1-B/4, anunţă publicul interesat asupra:parcurgerii etapei de incadrare in cadrul:sedintei Comitetului Special Constituit din data de 11.03.2020 urmand ca planul sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov, in termen de 10.zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Conformitate Privind Protectia Mediului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Dec 2022
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 TOADER I. VOICU MARIUS I.I. anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul 1610- Taierea si rindeluirea lemnului din localitatea MIHAI VITEAZU, jud. CLUJ str. Delnitei nr.82A Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediu APM Cluj Calea Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti- vineri intre orele 9.00-14.00
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Adevarul
Doamna Sandru Adriana-Otilia, cu domiciliu necunoscut, este chemata in ziua de 12.12.2022, ora 13:00 la sediul Societatii Profesionale Notariale Finaru din Municipiul Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu... [Continuare Citatie]
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului BRODEX INTERNATIONAL S.R.L., in faliment, ("Debitorul") organizeaza licitatie publica pentru vanzarea bunurilor mobile de tip: produse cosmetice, genti,... [Continuare Citatie]
ASOCIATIA CENTRUL DE EXCELENTA IN INOVARE, MANAGEMENT SI INCUBAREA AFACERILOR, cu sediu in Bucuresti, str. Delureni nr. 2, sector 5, avand CUI 21960759, prin CII Alexie Luminita, lichidator conform In... [Continuare Citatie]
SOAMTIE emisa in temeiul incheierii de sedinta din data de 14.09.2022 Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti sub nr. 6901/280/2022, posesorul Tanasescu Razvan Constantin, avand domici... [Continuare Citatie]
*IS-ROM SPRL in calitate de administrator judiciar al debitorului CIT GENERAL SERVICE S.R.L. avand sediul social in Bucuresti Sectorul 6, Aleea VALEA LUI MIHAI, Nr. 2, CAM.1, Bloc D2, Scara A, Etaj 4,... [Continuare Citatie]
*Anunt privind deschiderea proceduriide declarare judecatoreasca a mortii sotului meu, Costea Ioan. Subsemnata, Costea Ioana, public prezentul anunt de deschidere a procedurii de declarare judecatorea... [Continuare Citatie]
*Numita Binga Mariana, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Oestii Ungureni, com. Corbeni, nr. 7, jud. Arges, este citata la Judecatoria Curtea de Arges pe data de Marti, 08.02.2022, ora 09:00, comple... [Continuare Citatie]
*Se aduce la cunoștința publică faptul că pe rolul acestei instanțe este inregistrat dosarul civil nr.2534/322/2021 , privind pe petenta Szabo Magdalena , domiciliată in Sfantu Gheorghe , str.1 ... [Continuare Citatie]
*Eventualii mostenitori legali sau testamentari ai defunctului OLANESCU FOCA, decedat la data de 17.10.2021,cu ultimul domiciliu in Bucuresti, int.Badeni nr.5, sect.3 sunt invitati la sediul Biroului ... [Continuare Citatie]
*Numitul CHISIU MIHAIL JUNIOR, cu domiciliul necunoscut este citat la Judecatoria Turda la data de 15.03.2022, ora- 9.30, in calitate de parat in dosar nr. 1764/328/2021.... [Continuare Citatie]
*Numitul NAGY ISTVAN solicita constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilul inscris C.F. nr. 23491 Estelnic, nr. top. 413/1, gradina in suprafata de 1558 mp, propriet... [Continuare Citatie]
*Dinu Alexandra si Dinu Ionut in calitate de fiiai defunctului Dinu Petre- Florin, decedat la data de 06.04.2017, cu ultimul domiciliu in Voluntari, Bd. Voluntari nr 90-94 sunt chemati la dezbaterea s... [Continuare Citatie]
* Subsemnații STOIAN FLORICA și STOPIAN GABRIEL, cu domiciliile necunoscute sunt citați in data de 02 februarie 2022, ora 1200, la sediul SPN LESE-COCEA din Bucuresti, str. Clucerului nr. 55, ap. ... [Continuare Citatie]
CAPITAL EXPERT IPURL in calitate de administrator judiciar al debitoarei SEA OF LIFE COSMETICS S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1,Bd.Ficusului,nr.16,Cladirea Administrativa D+P+3E, demi... [Continuare Citatie]
IS-ROM SPRL in calitate de administrator judiciar al debitorului ARTIS ANTICARIAT S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 143, sector 2, J40/5435/1992, CUI 3813, conform sentintei civ... [Continuare Citatie]
NUMITA VARGA DORINA LUCIANA CU ULTIMUL DOMICILIU CUNOSCUT IN TURDA, JUD.CLUJ, ESTE CITATA LA TRIBUNALUL LA DATA DE 29.11.2023, ORA 8.30, SALA 130, IN CALITATE DE PARATA IN DOSAR NR3280/328/2020.... [Continuare Citatie]
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub dosar nr 760/248/2022 petentii Glita Vasile Virgil si Glita Maria ambii domiciliati in mun. Brasov, str. Bisericii Romane, nr 52A... [Continuare Citatie]
Doamna Șandru Adriana- Otilia, cu domiciliu necunoscut, este chemata in ziua de 28.11.2022, ora 13:00 la sediul Societatii Profesionale Notariale Finaru din Municipiul Bucuresti, Strada Barbu Vacares... [Continuare Citatie]
Prin prezenta, aducem la cunostiinta numitei ROTH FLORICA, nascuta in Timisoara la 08.09.1969, cetatean german, domiciliata in Germania, Göppingen, Bergstrasse 11/1, identificata prin CI nr. ... [Continuare Citatie]
Dosar nr.5324/305/2022Termen la :12.01.2023.Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca reclamanta Haromszeki Maria - Leontina , domiciliata in municipiul Sf.Gheorghe, str.... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


09 Dec 2022