Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Anunt de Mediu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 1: SOARE MARIUS, avand domiciliul in Jud.Ilfov, Com. Berceni, sat Berceni, str. Regina Maria nr. 3 titular al planului/ programului "Continuare procedura intocmire P.U.Z.- ansamblu de locuinte (P+1E+M), functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, ridicare topografica" Jud. Ilfov, comuna Berceni, Nr. Cadastral: 71805 in suprafata totala de 19.998 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. TOP CLASS INVESTMENT SRL, TOP CLASS MANAGEMENT SRL, TOP CLASS BUSINESS SRL, SMART BUSINESS ESTATE SRL, HILL EDUARD-CATALIN, GHENGHEA GHEORGHE, GHENGHEA MARIETA, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, Tarla 25, P 359/1/31, P 359/1/28, P 359/1/27, P 359/1/23, P 359/1/22, P 359/1/21, cu suprafata totala de 59.051 mp, avand Nr. Cadastrale: NC 78598, NC 78600, NC 78599, NC 78602, NC 78604, NC 78607, NC 78610, NC 78613, NC 78616, NC 78617, NC 78619, NC 78622, NC 78615, NC 78618, NC 78628, NC 78631, NC 78633, NC 78635, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia " OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COPLEMENTARE , AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 05.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. Subscrisul ENE ION, CONSTANTINESCU IOAN proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 5, Parcela 18/4/46, identificat prin Nr.Cad. 57029, Tarla 5, P 18/4/47 si P 18/4/48, identificat prin Nr.Cad. 70857, cu suprafata totala de 11.145 mp (din acte)/ 11.097 mp (din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ "INTOCMIRE PUZ -ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 05.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Apr 2024
Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: " Demontare conducta de gaz Bustuchin - Deetanizare Turburea cu nr. GPI 07419, Sector Hurezani, in lungime totala de 3748 m" propus a fi amplasat in comuna Hurezani, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Apr 2024
Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului ""Plan Urbanistic Zonal- "INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI", proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Apr 2024
SC PRECATA ENERGY SRL, titular al proiectelor: "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 1.1", "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 1.2", "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 2", "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 3.1" si "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 3.2"
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele:
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 1.1" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30747, CF. 30748, CF. 30749, CF. 30750, CF. 30751, CF. 30752, CF. 30754.
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 1.2" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30744, CF. 30745, CF. 30746, CF. 30753
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 2" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30072, CF. 30069
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 3.1" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 31007
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N. - ZONA 3.2" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Predesti, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 31106.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Apr 2024
SC PRECATA ENERGY SRL, titular al proiectelor: "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" - CF 31194, 33281, 30737, "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" - CF 30810, 31291, 32013, "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" - CF 30761, 32014, "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" - CF 30809, "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" - CF 30745 si "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N." - CF 32006,
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele:
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 31194, CF. 33281, CF. 30737.
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30810, CF. 31291, CF. 32013.
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30761, CF. 32014.
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30809.
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE TEREN" propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 30745.
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDARE LA S.E.N." propus a fi amplasat in extravilan, comuna Brabova, jud. Dolj, teren identificat prin extras CF nr. 32006.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Apr 2024
MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, AMENAJARE INCINTA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
SC SOLAR POWER PANELS SRL, titular al proiectului "CONSTRUIRE CAPACITATI ENERGETICE FOTOVOLTAICE SINTEA MICA, OBIECTIV DE INVESTITIE NR.1: CEF SOLARIS 1 SI OBIECTIV DE INVESTITIE NR.2: CEF SOLARIS 2", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE CAPACITATI ENERGETICE FOTOVOLTAICE SINTEA MICA, OBIECTIV DE INVESTITIE NR.1: CEF SOLARIS 1 SI OBIECTIV DE INVESTITIE NR.2: CEF SOLARIS 2", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Olari, sat Sintea Mica, FN, identificat prin CF 303731, CF 304240, CF 304215, CF 303052, CF 303106, CF 303058 Olari, judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului."

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
MEDGIN SRL, reprezentata de Ciobanu Stefan Gabriel, titular al proiectului CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL D+P+1 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL D+P+1, propus a fi amplasat in mun. Craiova, str. Genistilor nr. 98K, jud. Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere
a acordului de mediu
TERRA WIND POWER SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Parc fotovoltaic Lugoj - Trasee cabluri electrice subterane si retele fibra optica", propus a fi amplasat in comuna Victor Vlad Delamarina, extrase CF 403936, 401209, 403963, 403918, 402755, 401098, 400977, 402757, 402051, 403105, 402723, 403961, 402078, 403962, 403933, 403934, 402608, 403922, 403972, 402606, 402514, 402605, 403935, 400926, 401073, 401077, 408125, 408126, 408128, 408124, 408135 (actual extrase CF. 409800, 409831, 409811, 409820, 409821, 409822, 409823, 409824, 409825, 403934, 409818, 401073, 401077, 408125, 408126, 408128, 408124, 408135), jud. Timis.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului din jud. Caras-Severin, Caransebes, Piata Sf. Gheorghe, nr. 1, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Racovita, judetul Timis, organizat in U.P. XV Comuna Racovita, amplasat pe teritoriul U.A.T. Racovita, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc in data de 22.05.2024. Prezentarea raportului de mediu se va face incepand cu ora 15:00 la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A., adresa Recas nr. 965, jud. Timis. Autoritati participante: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Consiliul Judetean Timis, Directia de Sanatate Publica a judetului Timis, Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A., Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis, Directia Silvica Timis, ANANP Timis, RA AQUATIM S.A., A.N. Apele Romane - ABA Banat, ISU Timis, Primaria Comunei Racovita. Dezbaterea este deschisa publicului interesat.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Racovita, judetul Timis, organizat in U.P. XV Comuna Racovita, amplasat pe teritoriul U.A.T. Racovita, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu. Consultarea proiectului si a raportului de mediu se poate realiza la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A. din Recas nr. 965 jud. Timis zilnic intre orele 08:00 - 16:00. Comentariile si propunerile se vor transmite in scris la sediul proiectantului S.C. Greenvirotim S.R.L. din Timisoara, Piata Unirii nr. 3 jud. Timis si la sediul APM Timis, str. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A in termen de 45 de zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
ANUNT PUBLIC S.C. BIAMA HOUSE SRL cu sediul in: Comuna Valu lui Traian,str.Vasile Alecsandri, nr.5B, jud.Constanta, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) PENSIUNE TURISTICA-FACILITATI DE CAZARE amplasat in Comuna Costinesti, Parcela A333/21/1 Lot 1, jud.Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de:
UNITATEA MILITARA 01837 MIHAIL KOGALNICEANU cu sediul in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.1 Telefon: 0241258190, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea obiectivului "ASIGURARE PLATFORMA PARCARE AERONAVE" - CP 9A1385 IN CAZARMA 888/U.M 01837 MIHAIL KOGALNICEANU " localizat in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu

Aceasta investitie este noua.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la numarul de telefon 0754 059 529, dupa data 28.03.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de:
UNITATEA MILITARA 01837 MIHAIL KOGALNICEANU cu sediul in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu, str.Tudor Vladimirescu, nr.1 Telefon: 0241258190, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea obiectivului "ASIGURARE PLATFORMA PARCARE AERONAVE" - CP 9A1385 IN CAZARMA 888/U.M 01837 MIHAIL KOGALNICEANU " localizat in judetul Constanta, comuna Mihail Kogalniceanu

Aceasta investitie este noua.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la numarul de telefon 0754 059 529, dupa data 28.03.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
ALEXANDRU TINCA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Str. Resita, nr. 37, bl.A5, sc. H, et.1, ap.111; beneficiar alaturi de PARVU TEOFIL, PARVU MIHAELA al planului PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T22, P53/2/6, 53/3/5; cu Nr. Cad. 3395, 60341, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
STEFAN MATEI, cu domiciliul in Com. Berceni, Str. Avram Iancu, nr. 4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de IVANCEA IOANA al planului PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T17, P43/2/14,15, 43/2; cu Nr. Cad. 73746, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Apr 2024
AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect 6 (tel 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Dolj Anunt Petrom Sediul Municipiul Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
JUD. DOLJ. ANUNT OMV PETROM SA,cu sediul in municipiul Bucuresti, Sect.1, Str. Coralilor, nr.22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Costruirea unui parc fotovoltaic "Parc fotovoltaic Amaradia",inclusiv bransamente, racorduri si drumuri de acces" propus a fi amplasat in localitatea Isalnita, Str.Mihai Eminescu, nr.105, jud. Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Dolj, str.Petru Rares, nr.1 si la sediul OMV Petrom din municipiul Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, Sect.1, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Dolj, str.Petru Rares, nr.1.

Petrom Titular Proiectului Anunta Publicul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024
S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Relocare colector gaze XOB Colibasi, aria sondei 807 Ticleni", propus a fi amplasat in localitatea Ticleni, extravilan, jud.Gorj, Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Gorj, din Mun.Tg.Jiu, str.Unirii, nr.76,in zilele de luni pina vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Petrom Anunta Publicul Interesat Asupra

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Apr 2024

OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV PETROM in localitatea Corbii Mari propus a fi amplasat in com. Corbii Mari, sat Corbii Mari, str. Principala, nr. 148, jud. Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la zilele A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, calea Ialomitei nr 1. judetul Dambovita, in zilele de luni - vinery, intre orele 9:00 - 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet in http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului."
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Ultimele
Anunturi CITATII
publicate in ziarul Adevarul
Prin prezenta somatie, se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca petentul Varza Nicolae domiciliat in Valcele, str. Principala, nr.162, judetul Covasna, solicita constatarea dobandirii prin uz... [Continuare Citatie]
Se citeaza numitii Krispai Janos, Krispai Janos, Krispai Togyer, Krispai Horia, Krispay Maria, Brazda Flori Nyisztor Janosne, Brazda Peter, Brazda Laura, Brazda Laszlo, Brazda Maria, in dosar 9245... [Continuare Citatie]
Succesorii defunctului Cotocu Miron, CNP. 1310 420 4 0 0118, decedat la data de 10.05.2007, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 157, Sector 2, sunt chemati pentru a ... [Continuare Citatie]
Succesorii defunctului Cotocu Mi r o n, C NP. 1 310 420 4 0 0118 , decedat la data de 10.05.2007, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, Strada Barbu Vacarescu nr. 157, Sector 2, sunt chemati pe... [Continuare Citatie]
COPREAN ILEANA, COPREAN DOMNITA, CRET TOMA, COPREAN ANA SUNT CITAT I IN DATA DE 21.06.2024, ORA 09.00, LA JUDECA- TORIA BISTRITA, IN DOSAR NR. 8470/190/2022.... [Continuare Citatie]
Szabo Elisabeta, cu ultimul domiciliu cunoscut in com. Moldovenesti, nr. 319, jud. Cluj, este citata pe 16.04.2024 la Judecatoria Turda, in dos. 1237/328/2018, in calitate de parata.... [Continuare Citatie]
Subsemnatii, Porancea Gheorghe - Iulian, Sofroni Bogdan - Gheorghe, Cojan Dumitru - Dan, in conformitate cu Statutul si Actul de constituire, am decis infiintarea partidului politic Partidul pentru Ha... [Continuare Citatie]
ROMANIA.JUDECATORIA GURAHONT-OPE- RATOR 3078/2868-JUDETUL ARAD-DO- SAR NR.1574/238/2023. Somatie. Prin cererea inregistrata sub Dosar nr. 1574/ 238/2023 la Judecatoria Gurahont cu termen de judec... [Continuare Citatie]
Se citeaza domnii Coloja Valeria, Coloja Corneliu si Coloja Minerva cu domiciliu cunoscut in loc. Vasoaia nr. 53, in calitate de parati pentru termenul din 23 aprilie 2024, in dosar nr. 131/238/... [Continuare Citatie]
Numitii BIHARI IOZSEF si NYTRAI GYORGY, cu domiciliul necunoscut, coproprietari ai imobilului inscris in CF 50686 Viisoara sunt citati la Judecatoria Turda pentru 02.04.2024, ora 11,00, sala 2, in cal... [Continuare Citatie]
Mostenitorii defunctei Barbulescu Floarea, decedata la data de 17.06.2004, cu ultimul domiciliu in sat Brosteni, com.Costesti, jud.Arges, sunt chemati la data de 11.04.2024, ora 10,00, la SPN EQUITY d... [Continuare Citatie]
Mostenitorii defunctului Barbulescu Stancu, decedat la data de 13.06.1998, cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Calea Dorobanti nr. 47, sector 1, sunt chemati la data de 11.04.2024, ora 10,00, la SPN EQ... [Continuare Citatie]

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


12 Apr 2024